مرور برچسب

مسلمانان آمریکا

رشد ۳۱ درصدی تعداد مساجد در آمریکا

گزارش‌ها نشان می‌دهد با وجود تبعیض‌ها علیه مسلمانان در آمریکا، تعداد مساجد در این کشور بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ با رشد ۳۱ درصدی موجه بوده است.

شهری با شورای شهر مسلمان در آمریکا

با وجود اینکه براساس آمار سال ۲۰۲۱ ایالت میشیگان ششمین ایالت آمریکا براساس تعداد مسلمانان بوده (رتبه اول متعلق به ایلینویز) اما یکی از شهرهای این ایالت بیش از همه به دلیل…