مرور برچسب

مسئله شر

در پی «تسلای الهی» در قرآن کریم

گوشم بدهکار دفاعیه‌های محکمه‌پسند و تئودیسه‌های پیچیده فلسفی نبود. چشم‌انتظار نشانه‌ای بودم تا باور کنم خدا در رنج من ساکت و غایب نیست. تشنه نوازش و مراقبت الهی بودم. هر آنچه…

نحوه تقسیم‌ بندی شرّ در فلسفه اسلامی و غربی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: در تاریخ فلسفه غرب، مسئله شرّ برای اولین بار در آثار اپیکور وجود دارد و بعدها هیوم این صورت‌بندی را در کتاب خود آورده است.

کرونا خشم خداوند است؟

بیش از هفت ماه است که ویروس کرونا همه مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و بر حوزه‌های مختلفی چون علم، دین، اقتصاد، سیاست و ... تأثیرات شگرفی گذاشته است. در این ایام به شنیدن اخبار…

نگاه الهیاتی به مسئلهٔ شر

با همه تلاش‌های بزرگان، هنوز ما در آغاز راه هستیم. باید گام‌های ابتدایی را برداریم، به‌ویژه با توجه به دیدگاه‌های جدید و دفاعیات جدید، تجربه دینداران جهان و اله‌دان‌های مسیحی،…

خفاش نیگل پاسخ زنبور داروین و آهوی راو؛ نقدی بر مقاله «مسئله شر برای خداناباوران»

کرونا به همان میزان که برای سیستم ایمنی و جهاز تنفسی ما مشکلاتی به وجود آورده، در فکر و عقاید ما نیز دست‌کاری‌هایی داشته که البته بیشتر در سطح سؤال و ابهام باقی ماندند و هنوز…

 طنز الهیاتی و اعتراض الهیاتی

پس از انتشار مقاله «الهیات سینوی، طنز الهیاتی و معضل شرّ»، سؤالات و ملاحظات متعددی دریافت کردم؛ ازاین‌رو بر آن شدم تا جهت ایضاح بیشتر، نوشتاری تکمیلی در این باب به رشته تحریر…

«نام خداوند را به باطل بر زبان میاور»*؛ یادداشتی در پاسخ به سلسله سخنرانی‌هایِ «خدا و شرّ»

چندی پیش دکتر محسن کدیور سخنرانی‌ای در باب «خدا و شرّ» در سه بخش و در طول چندین هفته ارائه کردند، که در سایت ایشان منتشر و در فضای مجازی شنیده شد. هرچند که سخنرانی دقیق و مفصل…

تلائم شر و خداباوری

در فلسفه دین معاصر عمدتاً شرّ را برهانی علیه خداباوری، به ویژه خداباوری ادیان ابراهیمی دانسته‌اند. کمااینکه، اگر خداوند عالم مطلق، خیرخواه مطلق و قادر مطلق است، منطقاً نبایستی…