مرور برچسب

مریم علمایی

تعادل میان زندگی و کار

تحقیقات نشان می‌دهد در سال 2021 تعداد افرادی که از شغلشان استعفا داده‌اند یا در آیندۀ نزدیک قرار است استعفا بدهند، بی‌سابقه بوده است. با این مقدمه، سوال اینجاست که چگونه…

رواقی‌گری و تبدیل کردن ناملایمات به فرصت‌ها

لبّ کلام رواقی‌گری تاکید بر انتخاب ما انسان‌هاست. در حقیقت، انتخاب کردن تنها ابزاری است که در اختیار ماست؛ باقی چیزها ارزش چندانی ندارد. به وقول اپیکتتوس "انسان شکست‌ناپذیر چه…

زنان در عصر روشنگری

هولست هنگام نوشتن کتابش از موانع تحصیل زنان به شدت ناامید شده بود و به همین دلیل، کتابش را با نام واقعی خود منتشر کرد. ادعای اصلی کتاب او این است که اهداف عصر روشنگری هرگز…