مرور برچسب

مریم علمایی

فردگرایی در جوامع لیبرال و اضمحلال فرهنگی

آیا فردگرایی رادیکال در جوامع لیبرال جانشین اخلاق شده است؟ و آیا هشداری برای فرهنگ جامعه محسوب می شود؟ سؤال یادداشت حاضر این است: آیا علائمی وجود دارد که نشان دهد فردگرایی…

چرا آموزش درباره احساسات کودکان اهمیت دارد؟

بسیاری از مشکلات روحی بزرگسالان ریشه در کودکی و چگونگی ابراز احساسات در کودکی دارد. والدین ما در تربیت فرزند اشتباهاتی کرده‌اند؛ اما مشکل اصلی فقدان آموزش و سواد در خصوص…

خشم و ساختار مغز

تحقیقات جدید عصب‌شناسان نشان‌دهنده ارتباط میان خشم و ساختار شبکه مغز است. در این تحقیق مجموعه‌ای از نواحی مغز شناسایی شده که با خشم مرتبط‌اند.

تعادل میان زندگی و کار

تحقیقات نشان می‌دهد در سال 2021 تعداد افرادی که از شغلشان استعفا داده‌اند یا در آیندۀ نزدیک قرار است استعفا بدهند، بی‌سابقه بوده است. با این مقدمه، سوال اینجاست که چگونه…

رواقی‌گری و تبدیل کردن ناملایمات به فرصت‌ها

لبّ کلام رواقی‌گری تاکید بر انتخاب ما انسان‌هاست. در حقیقت، انتخاب کردن تنها ابزاری است که در اختیار ماست؛ باقی چیزها ارزش چندانی ندارد. به وقول اپیکتتوس "انسان شکست‌ناپذیر چه…

زنان در عصر روشنگری

هولست هنگام نوشتن کتابش از موانع تحصیل زنان به شدت ناامید شده بود و به همین دلیل، کتابش را با نام واقعی خود منتشر کرد. ادعای اصلی کتاب او این است که اهداف عصر روشنگری هرگز…