مرور برچسب

مرکز تحقیقات پیو

کمپینی برای مقابله با تحمیل اسلام به دیگران

مرکز پژوهشی پیو در سال 2015 نظرسنجی‌ای انجام داد که در آن ده کشور پرجمعیت مسلمان دربارۀ میزانی که معتقدند قرآن باید در قوانین ملّی کشورشان نفوذ داشته باشد موردبررسی قرار…

افزایش سطح تحصیلات در میان مسلمانان

در میان گروه‌های بزرگ مذهبی جهان، مسلمانان موفّق شده‌اند که ظرف چند دهۀ گذشته به دستاوردهای بزرگی در حوزۀ افزایش سطح تحصیلات نائل شوند.

برآورد غلط اروپایی‌ها از جمعیت مسلمانان

نتایج یک نظرسنجی‌ بین‌المللی حاکی از آن است که در کشورهای اروپایی مثل فرانسه، بلژیک، آلمان و انگلیس، مردم تعداد مسلمانانی را که در این کشورها زندگی می‌کنند و نرخ رشد جمعیت…

نقش دین در رقابت ریاست‌جمهوری امریکا

در رقابت ریاست‌جمهوری امریکا همانند تمام کشورهای غربی دیگر، دین از نقش قابل‌توجّهی برخوردار است. اما باز هم نقش دین نه ثابت است، نه به‌سادگی قابل‌پیش‌بینی است.

کشورهایی که در آنها ازدواج نابالغان مجاز است

تقریباً در تمام کشورهای جهان قوانینی وجود دارد که به موجب آنها حداقلّ سنّی که افراد اجازۀ ازدواج دارند تعیین شده است و در اکثر کشورها اشخاص زیر هجده سال نیز اجازۀ ازدواج…

محدودیت‌های مرتبط با پوشش مذهبی برای زنان

در اکثر کشورهای جهان، اختیار زنان برای استفاده از نمادها یا پوشش‌های مذهبی با محدودیت‌هایی مواجه است. به‌طورکلّی، محدودیت‌های مرتبط با الزام استفاده از پوشش مذهبی کمتر از…