مرور برچسب

مرکز تحقیقات پیو

آمریکایی‌ها و مذهب بایدن

اکثر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان می‌دانند که بایدن کاتولیک است، اما در مورد نقش دین در زندگی خصوصی و عمومی او اختلاف نظر عمیقی وجود دارد.

مرکز تحقیقات پیو: علل حضورنیافتن برخی امریکایی‌ها در مناسک مذهبی بی‌دینی نیست

دستاوردهای پژوهش آماری مرکز تحقیقات پیو در آمریکا نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، شمار افراد بالای ۱۸ سال که به‌طور منظم در مراسم مذهبی شرکت می‌کنند، رو به کاهش است، درحالی‌که…

نظرسنجی مرکز تحقیقاتی پیو: زنان و مردان در حوزه تصمیم‌گیری اعمال دینی خانواده برابری جنسیتی دارند

نتیجه نظر سنجی مرکز تحقیقاتی پیو که 30 آوریل سال 2020 انجام شده نشان می‌دهد اکثر مردم موافق برابری زنان و مردان هستند؛ مردم در اکثر کشورها نسبت به آینده برابری جنسیتی خوش‌بین…