مرور برچسب

محمدعلی عسگری

ناشری مهربان تراز پدر؛ در بزرگداشت استاد فقید حسن محجوب از بنیانگذاران سهامی انتشار

استاد حسن محجوب در گذشت. مدیر نازنین و شفیق و انسان دوست شرکت سهامی انتشار که به راستی مانند نامش به تمام معنا «محجوب» بود و شریف. از آن گونه انسان‌هایی که گویی لنگر این دنیا…

اخوان‌الصفاء و اخوان‌المسلمین

شاید بین گروه اخوان‌الصفا در قرن دهم میلادی و گروه اخوان‌المسلمین در قرن بیستم هیچ تشابهی جز همان نام «اخوان» وجود نداشته باشد. از همین رو مقایسه تطبیقی دو گروهی که ده قرن…

رونق بازار معجزه‌تراشی

این روزها بساط معجزه گویی یا معجزه تراشی برای پیامبر و اهل بیت و حتی یاران دور و نزدیک آنها درایران باب شده است. به نحوی که هرکس بر منبری می رود بیش از هرچیز می کوشد تا با…