مرور برچسب

محسن غرویان

خانواده، پشتوانه اقتدار و اعتلای معنوی

شرق در شماره امروز از نیاز مردم به مسائل نشاط‌آور و اخلاقی نوشته و در یادداشتی به قلم « آذر منصوری» به عدم مخالفت دین با «عدالت جنسیتی» اشاره کرده است.