مرور برچسب

محسن سلگی

حقیقت و غنیمت در نگاه خیام| محسن سلگی

حقیقت مورد نظر خیام در کمین است و خود را لحظه‌ای تنها قدری و به طور موقتی آشکار می‌کند. این حقیقت، کشفی نیست. او ما را کشف و شکار می‌کند نه اینکه همچون گنجی قابل اکتشاف باشد.

چرا نئولیبرالیسم نمی‌میرد؟| محسن سلگی

در سایت ترجمان مطلبی تحت عنوان «همه ما نئولیبرال هستیم» نوشته‌ی «جورج مانبیو» خواندم که در میانه‌ی‌ متن مدعایی چنین را طرح کرده بود: «نئولیبرالیسم، همانند کمونیسم، خدایی است…

خلاقیت و عقلانیت نزد مشهورترین چهره نولیبرال در ایران؛ آیند و آینده در نگاه هایک

هایک از آرمان‌شهرگرایی برحذر است. در اینجا باید گفت برخی اندیشه‌های آینده‌گرا هم در ظاهر سعی کرده‌اند پایبند به واقعیت بوده و از سر نهادن بر آستان آرمان‌شهر بپرهیزند. از این…

اغلب جماعت‌گرایان بر لیبرالیسم جمع می‌بندند!

در عین همدلی با برخی از انتقادات وارد بر لیبرالیسم، به‌خصوص انتقادات جماعت‌گرایانه متوجه آن، اما از یکدست‌سازی و مطلق‌گرایی یا مطلق‌العنانیِ برخی از نقدهای فوق نسبت به…

«امانت» به‌منزله انسان‌گرایی، آزادی و اعتراض

امام علی(ع) در نامه به رفاعه در اهواز، «امارت» را به‌عنوان «امانت» معرفی می‌کنند. با منطقی قیاسی می‌توان امانت را به تمام مظاهر دولت و حکومت و حتی امامت یا رهبری هم تعمیم داد.…