مرور برچسب

محسن سلگی

چگونه می توان انقلابی و دور از خشونت بود؟

می‌توان انقلابی بود و مبانی قوی تئوریک داشت. می‌توان انقلابی بود و رادیکال اما به مخالف احترام گذاشت. می‌توان کسی را ظالم دانست و خواهان باژگونی حکومت او شد، در عین حال با…

در ستایش سکوتِ دمکراتیک

اگر پیشگویی پیامبرانه است و پیش‌بینی، عالمانه، اما پیش‌شنیدن، بی‌ادعا یا کم‌ادعا است. پیش‌شنیدن، مبهم، ساکت و رازناک است.

نسبت فروتنی با دمکراسی

از تواضع است که می‌توان به تساهل و دمکراسی دست یازید. سقراط گفت می‌دانم که نمی‌دانم. این نمی‌دانمِ متواضعانه او مبنایی برای تساهل و دال بر دانایی اصیل است نه نمی‌دانمِ…

در مدیحت تواضع

دین بی‌کین، دینی سبک‌بار و سبک‌بال و در عین حال غنی است و مستغنی. مستغنی است، اما ادعای همه‌چیز ندارد؛ همین‌سان متواضع است و درشت‌گو نیست. شاید درشت‌گویی هم بکند، اما غالباً…

چرا نئولیبرالیسم نمی‌میرد؟

در سایت ترجمان مطلبی تحت عنوان «همه ما نئولیبرال هستیم» نوشته‌ «جورج مانبیو» خواندم که در میانه متن مدعایی چنین را طرح کرده بود: «نئولیبرالیسم، همانند کمونیسم، خدایی است که…

مترو به منزله‌ ماشین تحقیر

استاد بزرگوارم جناب دکتر محمدجواد کاشی، در کانال خود یادداشتی تحت عنوان «مترو و مسافران منتظر» منتشر کرده اند که بس در خور تأمل است.

نگاهی به همه‌جایی‌شدن دین و مونالیزا

همه‌جایی‌شدنِ دین به معنای رادیکال نیز، ماهیتی توتالیتر یا همه‌جایی و قدسیت‌زدوده به آن خواهد داد و دین را سکولار خواهد کرد. یعنی شاهد گذار از امر قدسی به امر عرفی در این باره…

نیم‌نگاهی به بی‌زمانگیِ مسلمان

اینکه پارمنیدسی باشیم و ثبات را مرجح بدانیم و یا هراکلیتوسی باشیم و تغییر را اصل بدانیم، داستان کهنی است. در جهان اسلام نیز مبحث مشابهی طرح شده است؛ مانند آنچه میرداماد در…