مرور برچسب

فقه معاصر

آیا شبیه سازی انسان مشکلِ اخلاقی دارد؟(۱)

سیداصغر ناظم‌زاده: بعضی فقهای شیعه، استفاده از شبیه سازی را جایز دانسته‌اند. البته آنان شبیه سازی را به عنوان اولی آن را جایز می‌دانند. اما چون لازمهٔ شبیه سازی را مفاسدی…

پدیدارشناسیِ نسبتِ بینِ فقه و متافیزیک

مجیدِ زمانی (طلبهٔ درسِ خارجِ حوزهٔ علمیهٔ قم و دانش‌جوی دکترای فلسفهٔ اخلاق): فقه اسلامی ضدِذات‌گرا و متافیزیک‌ستیز است؛ فقه عمل را به‌بحث می‌گذارد؛ خواه ذات و ماهیتی داشته…

ورود فقه به منطقه ممنوعه و پیامدهایِ آن

محمدتقی سهرابی‌فر: پیشینه هزار ساله فقه شیعه با فراز و نشیب‌ها همراه بوده است اما ورودِ رسمیِ فقه به عرصه اجتماع و سیاست و مسائل و پرسش‌های بیشتر و عمیق‌ترِ دورانِ جدید، نگاه…

بندگیِ خدا در قرن بیست و یکم

محمدتقی سهرابی‌فر: پرداختن به چگونگی بندگی در قرن بیست و یکم ضروری است. چه کنیم که دین و بندگی خود نسبت به خداوند را حفظ کنیم و در عین حال اجازه سوء استفاده از دین و دین‌داری…

فقهِ معاصر عیسوی(ع) و ابهاماتِ فقه معاصر ما

محمدتقی سهرابی‌فر: پرواضح است فقهی که در چند قرن گذشته عمدتاً در راستایِ رفع نیازهایِ فردی رشد یافته، جهت به روز شدن متوقف بر تعیین تکلیف بسیاری از مباحث در اصول و فلسفه فقه…

نمونه‌ای از تفاوت فقه قرآنی با فقه معاصر

محمدتقی سهرابی‌فر در یادداتشی که برای دین‌آنلاین فرستاده با اشاره به موردی قرآنی به مقایسه فقه قرآنی با فقه معاصر می‌پردازد و تأکید می‌کند اگر فقه معاصر ضروری‌ترین نیاز جامعه…