مرور برچسب

فرهاد شفتی

پاسخ‌اندیشی برای ده پرسش مصطفی ملکیان

فرهاد شفتی: استاد گرامی مصطفی ملکیان در دهمین سالگرد تأسیس دین‌آنلاین در نشست "تأملی در نواندیشی دینی در ایران معاصر"، 10 تیرماه 1402، ده پرسش را برای تفکر در نواندیشی دینی…

چرا مسلمانم؟ ضروری اسلام را چه می‌دانم؟

فرهاد شفتی: در عنوان این نوشتار، و نیز در متن، ضمیر متکلم وحده را هدف‌مند انتخاب کرده‌ام تا از همین آغاز ادعای تعیین تکلیف برای دیگران یا دعوی طرح نظریه‌ای علمی در گسترهٔ…

قرآن، انحصارگرا یا کثرت‌گرا؟

در بحث کثرت‌گرایی دینی امّا خود را بیش از همه وام‌دار قرآن می‌دانم. آن‌چه من را آشنا با کثرت‌گرایی و سپس دل‌بستهٔ آن کرد، نه آثارِ نویسندگان و پژوهشگرانِ دینی بلکه قرآن بود.…