مرور برچسب

فرانسه

اخراج ۱۵ امام جماعت در فرانسه

فهرستی در وزارت کشور فرانسه تهیه شده‌است که براساس آن ۱۵ امام مسجد با اتهام دست زدن به اقدامات تحریک‌آمیز در معرض اخراج از این کشور قرار گرفته‌اند.

واکنش مجمع علمای مسلمان الجزایر به مکرون

رئیس مجمع علمای مسلمان الجزایر (بزرگترین جمعیت واعظان این کشور) بهترین پاسخ به اظهارات توهین‌آمیز رئیس جمهور فرانسه درباره الجزایر را کنار گذاشتن زبان و فرهنگ فرانسوی دانست.