مرور برچسب

علی مهجور

شواهد یا شواهد کافی؟ مسئله این است

علی مهجور: آیا باور به گزاره‌ای بی‌شواهد کافی به سود آن گزاره، اخلاقاً ناروا است؟ پاسخ فی‌بادی النظر به چنین پرسشی مسلماً پاسخی مثبت است. به عبارت بهتر، هر کسی با دریافت…

دین و راست‌گرایی افراطی در اروپا

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هرچند به لحاظ سیاسی بسیار مهم است اما مهم‌تر از آن اتفاقی است که این رأی گیری تنها نشانه‌ی آن اتفاق محسوب می‌شود. به باور بسیاری از تحلیل‌گران،…

بی‌فلسفه آب هم نمی‌خوریم!

همه ما آدم‌ها خواه ناخواه، گرفتار فلسفه‌ایم؛ حتی آنهایی که نمی‌دانند فلسفه چیست. این گرفتاری شاید به سبب ضرورت فلسفه‌ورزی باشد. واقعیت این است که وقتی از تصورمان درباره آدم‌ها…

تأملی بر رابطه مؤمن سوگوار با خداوند

علی مهجور: در این مجال نمی‌خواهم تا از انواع الاهیات در دوره معاصر بنویسم، بلکه مقصود پرداختن به «الاهیات تعزیت» است. بنا به استقصای نگارنده، دستِ‌کم در ادبیات الاهیاتی فارسی،…