مرور برچسب

عظیم محمودآبادی

فیلسوف بحران و مساله «شهود»

هوسرل فیلسوفی بود که تلاش كرد در عصري كه اشتهاي وافري براي فلسفه‌زدايي از علم و جهان وجود داشت، از فلسفه اعاده حيثيت كند. او به پالايش مدام باورهاي انساني تاكيد داشت و اساسا…

رویِ دیگرِ کانت؛ نگاهی به کتاب «ایمانوئل کانت» نوشته آنتونی کنی| عظیم محمودآبادی

کتاب بسیار کوتاه 144 صفحه‌ای ایمانوئل کانت، مهم‌ترین ارکان فلسفه کانت را صورت‌بندی کرده و در موجزترین و شیواترین بیان، نگاشته است. در این کتاب نه فقط با معرفت‌شناسی، فلسفه…

نگاهی به کتاب «فیلسوف دل؛ زندگی و اندیشه بی‌قرار سورن کیرکگور»؛ سُقراطِ مسیحیِ مُدِرنیته

به تازگی کتاب «فیلسوف دل؛ زندگی و اندیشه بی‌قرار سورن کیرکگور در جدال عشق و ایمان» نوشته کِلِر کارلایل با ترجمه روان و خواندنی ارسطو میرانی به فارسی ترجمه و توسط انتشارات…

وِداعِ «روشنفِکریِ دینی» با دین؛ نگاهی انتقادی به اظهاراتِ اخیر دکتر سروش درباره دین و قدرت

«... و باز همان علی (ع) که می‌گفت: دنیا نزد من پست‌تر از عطسه یک بز است و خوارتر از استخوان خوکی است که در دست بیماری جذام‌گرفته، هم او بر سر این دنیا می‌جنگید و می‌گفت:…