مرور برچسب

عظیم محمودآبادی

نگاهی به کتاب «فیلسوف دل؛ زندگی و اندیشه بی‌قرار سورن کیرکگور»؛ سُقراطِ مسیحیِ مُدِرنیته

به تازگی کتاب «فیلسوف دل؛ زندگی و اندیشه بی‌قرار سورن کیرکگور در جدال عشق و ایمان» نوشته کِلِر کارلایل با ترجمه روان و خواندنی ارسطو میرانی به فارسی ترجمه و توسط انتشارات…

وِداعِ «روشنفِکریِ دینی» با دین؛ نگاهی انتقادی به اظهاراتِ اخیر دکتر سروش درباره دین و قدرت

«... و باز همان علی (ع) که می‌گفت: دنیا نزد من پست‌تر از عطسه یک بز است و خوارتر از استخوان خوکی است که در دست بیماری جذام‌گرفته، هم او بر سر این دنیا می‌جنگید و می‌گفت:…