مرور برچسب

عدالت جنسیتی

فاطمه مرنیسی؛ حقوقِ مغفول مانده زنان

فاطمه مرنیسی (1940-2015) از نواندیشان مراکشی محسوب می‌شود. عمده تأملات وی در خصوص زن در اسلام است. مرنیسی معتقد است که بدفهمی بزرگی درباره متون دینی در جوامع اسلامی اتفاق…

فاشیسم جنسی

روز جهانی همبستگی زنان کارگر که در تقویم جهانی عمری صد وچند ساله دارد، در کشور ما هنوز مانند کودکی است که حتی قادر به درک و فهم درست فریادِ این کودک صد ساله نیستیم. به همین…

خانواده، پشتوانه اقتدار و اعتلای معنوی

شرق در شماره امروز از نیاز مردم به مسائل نشاط‌آور و اخلاقی نوشته و در یادداشتی به قلم « آذر منصوری» به عدم مخالفت دین با «عدالت جنسیتی» اشاره کرده است.