مرور برچسب

طالبان

محسن اسماعیلی را چه کسی کشف کرد؟

اعتماد در شماره امروز، مراسم رونمایی از مجموعه كتاب‌های محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان را منعکس ساخته و در کنار گزارشی از نفوذ داعش در افغانستان، بخشی دیگر از خاطرات…

طالبان با خود رسانه مشکل دارد

شرق در اولین روز هفته به دلایل حمله طالبان به خبرنگاران یک شبکه تلویزیونی افغان پرداخته و در گزارشی دیگر، نظرات مختلف درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها را بازتاب داده است.