مرور برچسب

شاهین میثمی آزاد

قرآن‌پژوهی بدون وحی

همان طور که مفسران سنتی قرآن، شأن نزول تراشی می‌کنند تا توجیهی برای تفسیر قرآن ارائه کنند، مدعیان قرآن‌پژوهی علمی هم مرجع‌تراشی می‌کنند تا به نتایج مورد نظرشان برسند. شاهین…

آیات «محمد» و «المسیح» در قرآن

شاهین میثمی آزاد: این مقاله بر روابط ریاضی قرآن تاکید می‌کند و نشان می‌دهد که اگر محققان ذره‌ای توجه به روابط عددی تورات و قرآن کرده بودند این معما را مدت‌ها پیش از این حل…