مرور برچسب

سروش دباغ

دین‌آنلاین؛ استمرار و تداوم

سروش دباغ در یادداشتی که به مناسبت ده‌سالگی دین‌آنلاین نوشته، «استمرار و تداوم» را یکی از مهمترین معیارهای موفقیت یک نهاد فرهنگی دانسته است.

از خیام تا یالوم

سروش دباغ: «از خیام تا یالوم»، پس از «از سهرودی تا سپهری» در می‌رسد و تتمهٔ روایت تطبیقیِ زیست-جهان سپهری با سالکان سنتی و سالکان مدرن و افتراقات و اشتراکات آنها را می‌کاود و…

تراویدن راز ازلی

متن پیشرو صورت منقح و گزیدۀ گفتگوی مهرداد مهرجو با سروش دباغ دربارۀ پروژۀ فکری عرفان مدرن با عنوان تراویدن راز ازلی است. این گفتگو می‌توانست از آنچه هست، مفصل‌تر باشد. اما…

شمه‌ای از شوریدگی شمس تبریزی | سروش دباغ

دو سال و نیم پیش، بر آن شدم تا در ادامۀ سفرهای اگزیستانسیل و معنویِ خود، به سر وقت « مقالاتِ» شمس تبریزی، که در زمرۀ کتاب‌های بالینی‌ام هست؛ بروم و به شرح آن بپردازم. برای…

در هوای لودویگ و سهراب| سروش دباغ

در این نوشتار بلند به بررسی تطبیقی آرای لودویگ ویتگنشتاین و سهراب سپهری ذیلِ پنج موضوع «معنای زندگی»، «امر متعالی»، «ایمان‌ورزی»، «نگرش به هستی» و «مرگ» خواهم پرداخت.

گاهی به آسمان نگاه کن| بهرام انجم روز

سروش دباغ در کتاب «زمین فقه و آسمان اخلاق» بر این باور است که «فقه ِ بریده از اخلاق، انسانی نیست و راهی به دهی نمی‌گشاید و رهزن است».