مرور برچسب

روشنفکری دینی

پایان روشنفکری دینی

در طول تاریخ اسلام، بین اهل فکر و ارباب تفکر و مکاتب کلامی و فلسفی، درباره اینکه ماهیت وحی چیست و ماهیت کلام کدام است و آیا مخلوق است و یا قدیم و آیا وحی همان «کلام نفسی» است…

در عرض دین و قدرت(۱) | علی سلطانی

گفتار اخیر عبدالکریم سروش با عنوان «دین و قدرت» واکنش‌های انتقادی و همدلانۀ مستقیم و غیرمستقیم بسیاری دربرداشت. برخی نقد یا تأیید مستقیم گفتار بودند و دیگرانی نقدِ نقد. این…

در لَجاج با رسول خدا(ص)

با اینکه تغییر و تحولات فکریِ صاحبانِ اندیشه و ارجاع، معمولاً نامنتظَر است و تعجب‌برانگیز، اما ممنوع و مذموم هم نیست و به یک اعتبار می‌تواند نیکو و پسندیده نیز باشد؛ چرا که…

گذر از «جامعه دینی» به «اجتماعاتِ مدنی دینی»؛ گزارش سخنرانی آرش نراقی درباره کتاب مدارا و مدنیت

جلسه چهل و هشتم از گفتار و اندیشه در حزب اتحاد ملت، شاخه استان فارس، با معرفی کتاب «مدارا و مدنیت» مجموعه مقالات دکتر آرش نراقی برگزار شد. این کتاب در سال ۹۲ توسط نشر نگاه…

وِداعِ «روشنفِکریِ دینی» با دین؛ نگاهی انتقادی به اظهاراتِ اخیر دکتر سروش درباره دین و قدرت

«... و باز همان علی (ع) که می‌گفت: دنیا نزد من پست‌تر از عطسه یک بز است و خوارتر از استخوان خوکی است که در دست بیماری جذام‌گرفته، هم او بر سر این دنیا می‌جنگید و می‌گفت:…