مرور برچسب

روشنفکری در ایران

جریان روشنفکری ضد حاکمیت نیست

رضا رشیدی، مولف و مدرس حوزه علوم انسانی: رواج این باور و تفکر که جریان روشنفکری از حاکمیت جداست یا ضد حاکمیت است اشتباه است. عرصه روشنفکری و آگاهی لزوماً به کنش سیاسی بر…

عقل عرفی؛ از سروش تا مهدی نصیری

به اعتقاد بحرینی، عقلانیت عرفی حلقه سروش اساساً و به صورت بنیادین دین را اشتباه و ناکارآمد تلقی می‌کند و قائل است که تمام مفاهیم دینی می‌بایست در ترازوی عقلانیت عرفی که طبعاً…

تحلیل محتوای آخرین نامه دکتر سروش

اگر گفتمان دکتر سروش را A و گفتمان B را همان گفتمانی بدانیم که همت ایشان بر شناساندن، نقد و بلکه تخریب آن بوده است، با توجه به نکته اول برداشت شخصی من بر وجود چند مکانیسم…