مرور برچسب

روشنفکران جهان عرب

به بهانه درگذشت هشام جعیط

محفلی است در تقدیر از هشام جعیط. پیرمرد خوش‌فکر و خوش‌قامت تونسی. گویی این محفل هم در زمانه بیماریِ برپا شده. جعیط در 85 سالگی دیده از جهان فروبست. عمرش را به تحقیق در اندیشه…

فهمی جدعان

فهمی جدعان، اندیش‌مندِ اردنی که در فلسطین زاده شد و در فرانسه درس آموخت و در اردن و دانش‌گاه‌هایِ سلطنتیِ عمان و کویت تدریس می‌کرد. جدعان الگویِ خود را ابتدا با نشرِ…

شادی در یک نظام پدرسالار

تصویر هشام شرابی است. در محفلی که به نظر می‌رسد همگان شاد و مشعوفند. هشام اما روی در هم کشیده و چندان با جمع همدلی ندارد.

سمیر امین؛ همدلی با جهانِ توسعه‌نیافته

خبرنگارانی بر گرد سمیر امین (زادهٔ ۱۹۳۱ و درگذشته به ۲۰۱۸) این پیرمرد سپیدمویِ خوش‌سیما، حلقه زده‌اند. رنگ چهره هم نشان می‌دهد که خبرنگاران و سمیر از یک طایفه نیستند.