مرور برچسب

دین در ژاپن

تجربه روزه‌داری یک مسلمان ژاپنی

در ژاپن با وجود اینکه مسلمانان اقلیت دینی در این کشور به شمار می‌روند، اما از آزادی برای انجام اعمال ماه رمضان برخوردار هستند. Have Halal Will Travel، در گزارشی به یکی از…

کتاب «قلب ایرانی» در ژاپن به چاپ دوم رسید/ استقبال از خاطرات پروفسور اوکادا ایران شناس ژاپنی

کتاب «قلب ایرانی» - عشق من، کشور شعر و سخن- به زبان ژاپنی نوشته خانم پروفسور امیکو اوکادا ایران شناس شهیر ژاپنی از سوی انتشارات جین بون شوکان ویرایش و برای نوبت دوم به چاپ…

 گفت‌وگو با عباس عبدی  : ساختارها باید افراد ناتوان را به نپذیرفتن مسئولیت وادار کند نه گزاره‌های…

عباس عبدی درباره استعفای نخست‌وزیر ژاپن و وجود گزاره‌های فراوان دینی در رابطه با عدم پذیرش مسئولیت در صورت ناتوانی و ناکارآمدی فرد و نبود چنین رفتاری از سوی برخی مسئولان کشور…

گزارشی درباره اهمیت دادن بوداییان به نظافت

مردم ژاپن به نظافت و پاکیزگی اهمیت بسیاری می‌دهند. از نظر آنها، هدف از نظافت و تمیزکاری، نفسِ تمیز کردن نیست، بلکه آنها معتقدند نظافت و تمیزکاری به منزلۀ استفادۀ مفید از زمان…