مرور برچسب

دعا و زیارت

بازسازی واقعه غدیرخم و گسست بیشتر شیعه و سنی

بسیاری از نشریات و پایگاه‌های اینترنتی عربی در چند هفته گذشته، مطالب و تحلیل‌هایی را منتشر کرده‌اند که گویا ایران و جهان تشیع در صدد ایجاد رقیب و جایگزینی برای مکه است.

در سایه سار صلوات شعبانیه

اگر ادعیه و زیارت‌هایی داریم که به کام غالیان یا کسانی که از سوی برخی به غلو متهم می‌شوند خوش می‌آید و اگر دعاها و زیارت‌هایی داریم که مرز بین تشیع و تسنن را فرو می‌ریزد و…

دعا: زبان عرفی یا زبان قدسی؟

مؤمن امروزی برای به تصویر کشیدن خدای خویش از تصاویری استفاده می‌کند که شاید در گفت‌وگو با علم جدید به دست آمده است. او برای پیروزی بر چالش‌ها‌‌‌یی از خدا یاری می‌خواهد که…

مناجاتی به زبان امروز

هر نسل از مومنان محتاج نیایش‌هایی است که به زبانی که با آن فکر و احساس می‌کند نزدیک است، با محتوای آن ارتباط برقرار می‌کند و دعاها و آرزوهایش را در آن می‌بیند.

یک بغل مناجات

معرفی و نگاهی به سه ترجمه‌ و دریافتِ سید مهدی شجاعی از سه ادعیه‌ی «دعای ابوحمزه‌ی ثمالی»، « مناجات خمسه عشر» و «دعای کمیل».