مرور برچسب

داود فیرحی

نسخه تجویزی فیرحی

عالِمان جمع آمده‌اند. گویی برآنند تا در محفلی، تأملات خود را با دگران در میان نهند. در گوشه تصویر غلامحسین ابراهیمی دینانی، فیلسوفِ شهیر آرام بر کرسی‌اش نشسته، تقلایی برای…

برای دکتر فیرحی؛ در رثای پدر، پسر و برادر

به هم آمیختگی علم و حلم و وقار و فروتنی پربسامدترین ویژگی مرحوم فیرحی در انبوه نوشته‌ها و پیام‌هایی است که در مدت کوتاه پس از رحلتش در وصف او از قلم‌ها جاری شده است.

نظریه‌پردازی فقهی و نقش آن در استقلال فقیه؛ گزارشی از آراء دکتر فیرحی در باب نظریه‌پردازی فقهی

 دانش فقه و اصول مانند دیگر دانش‌های دینی و بشری در طول حیات خویش از حیث شکلی همانند تبویب ها و ساختارهای جدید و محتوایی همانند اصلاح و تغییر برخی مبانی، افزایش و تفاوت در…

شمشیر و قلم؛ به یاد دکتر داوود فیرحی

امروز که این خبر را شنیدم، به اولین دیدارها و گفتگوهایمان فکر کردم. دهه هفتاد بود که او را، که هنوز دانشجوی دکتری بود، دیدم و درباره رساله‌اش پرسیدم. گفت که با الهام از فوکو…

روشنفکران دینی و فقه: نقدی بر دیدگاه دکتر فیرحی

دکتر فیرحی در مصاحبه اخیر خود با ویژه‌نامه «صدودوازدهمین سالگرد انقلاب مشروطه در ایران» منتشر شده توسط روزنامه فرهیختگان، به نقادی روشنفکران دینی به‌خاطر بی‌توجهی به فقه سیاسی…