مرور برچسب

داود فیرحی

«خطابات قانونیه» و «کمند هرمنوتیک»

دکتر داود فیرحی در جلد دوم کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر بحث تقریباً جدیدی را مطرح کرده است. به اعتقاد وی، خطابات قانونیه­‌ای که امام خمینی مبدع آن بوده، ظرفیت رشد دموکراسی…

گفتگوی کاشی و فیرحی و خانیکی درباره روشنفکری

اعتماد در نخستین شماره این هفته، به گزارش میزگردی با حضور سه تن از اساتید دانشگاه پیرامون «روشنفكران و عرصه عمومی» پرداخته و چهارمین بخش از یادداشت‌های «فلسفه و زندگی روزمره»…