مرور برچسب

دانشگاه کمبریج

آیا ما برده ژن‌های خود هستیم؟

دنیس الکساندر مدیر و متخصص ایمونولوژی مولکولی موسسه بابراهام معتقد است سطح توصیف ژنتیک، تنها روش معتبر توصیف پدیده‌ها نیست بلکه می‌توان حقیقت انسان‌ها را به سطوح مختلفی از…

بشریت در عصر هوش مصنوعی

گراهام باد، بر خلاف نگاه ماشین‌گونه به انسان معتقد است اگر در انسانیت جنبه‌هایی فراتر از قوانین فیزیک و ماده وجود داشته باشد، همواره جنبه‌هایی از انسانیت مثل هوشیاری و تجربه…