مرور برچسب

خوارج

مواجهه علی بن ابیطالب با ابن ملجم مرادی

حسین شاهید: مناسبت‌ها بهانه‌ای هستند تا از زیسته انسان‌های فرزانه بیاموزیم و بر مدار عقلانیت و اخلاق، هر اندازه توانستیم به کار گیریم و تجربه کنیم وگرنه ممات و حیات تنها…

خوارج؛ قرآن‌گرایان سنت‌گریز| روح‌الله نجفی

خوارج یکی از فرق مهم انحرافی در میان مسلمانان به شمار می‌آیند. بر وفق گزارش‌های تاریخی، خوارج در جنگ جمل و نیز در جنگ صفین قبل از ماجرای حکمیت، جزء اصحاب و یاران امام علی…

حلقه انحراف یا خوارج

سخن پیرامون حلقه ایست که تا اسم بصیرت و عمار و غیره می آید صدایه فریادشان گوش فلک را کر میکند اما همین که پایه عمل میرسد پایشان می لغزد و راه خطا که بیشتر افراط است را پی…