مرور برچسب

حقوق زنان

ابوزید در حمایت از بانوان

نصر حامد ابوزید در محفلی حاضر آمده، دو بانو در کنار او بر صدر مجلس نشسته‌اند؛ عملی که در جوامع دینی کمتر به چشم می‌آید. ابتهال یونس، همسرش در کنار او در سمت راستِ تصویر؛ همو…

نوشتار شیرین کریمی با عنوان «چه‌گونه بیزاری از فمینیسم را نهادینه می‌کنند؟» در پاسخ به «دربارهٔ…

آرش نراقی دانش‌آموختهٔ فلسفه و «نواندیش دینی» در یادداشتی زیر عنوانِ «دربارهٔ زنانی که شریک نظام مردسالارند» چند نکته را دربارهٔ «نقش زنان در شکل‌بخشی و تداوم ساختارهای…

سروش دباغ؛ رفع تبعیض از طایفه نسوان

راه بلندی در پیش است. اینکه نابرابری‌ها کاسته شود، برخی جفاها فروکش کند، بعضی قساوت‌ها سر بر نیاورَد. و زن هنوز هم یکی از قربانیان مظلوم این نابرابری‌هاست. وقتی که پدری قساوت…