مرور برچسب

حقوق زنان

نمازی تردیدآمیز

بانویی به امامت جماعت ایستاده. امری نامرسوم در جامعه اسلامی. امام سر به زیر انداخته. گویی نماز به اتمام رسیده و هر کسی در احوال شخصی خود تأمل می‌کند.

لیلا احمِد؛ تحلیلی منسجم از زن در اسلام

لیلا احمِد در سال 1940 در یک خانه باغ در حومه قاهره به دنیا آمد. اولین مواجهه‌های او با اسلام، -دینی که بعدها بر روی زندگی او تأثیر بسیاری گذاشت-، توسط مادر و مادربزرگ او صورت…

جهد علمی به پاس حقوق زنان

راه بلندی در پیش است. اینکه نابرابری‌ها کاسته شود، برخی جفاها فروکش کند، بعضی قساوت‌ها سر بر نیاورَد. و زن هنوز هم یکی از قربانیان مظلوم این نابرابری‌هاست.

آمنه ودود؛ تفسیر قرآن بر پایه حقوق زنان

آمنه ودود (1952-) از متفکران امریکاییِ افریقایی تبار است. او وقتی که بیست ساله و در دانشگاه مشغول به تحصیل بود، به دین اسلام گرایش یافت. مِری تِسلی که مسیحی پروتستان بود، پس…

رومینا

آیا قتل رومینا مجوزی برای کودک همسری است؟ آیا از نمونه‌های متعدد قتل ناموسی دخترکان ایرانی می‌توان مطلوبیت کودک‌همسری را استنتاج کرد؟