مرور برچسب

حزب النهضه

درباره تکرار سناریوی استعفای دسته‌جمعی اسلام‌گرایان در شمال افریقا| سیدعلی بطحایی

در ادامه سریال شکست‌ها و پس از استعفای دسته‌جمعی اسلام‌گرایان در مراکش، این بار قطار استعفای گروهی به ایستگاه تونس رسید. اخیراً یک صد و سیزده نفر از اعضای حزب اسلامگرای النهضه…

حرکه النهضه تونس، جنبشی در برزخ  میان اسلام سیاسی و اسلام سکولار(اسلام بین الاسلامین)

در روزهای گذشته و در پی کودتای نظامی  امنیتی در تونس، رئیس جمهور در اقدامی کم سابقه نخست وزیر این کشور را برکنار و پارلمان به ریاست راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه را به حالت…

بحران تونس و نقش راشد الغنوشی

راشد غنوشی، رهبر حزب اسلام‌گرای «النهضه» تونس، و رئیس پارلمان این کشور از جمله معترضان به رییس‌جمهور تونس و کودتا خواندن اقدام اوست.