مرور برچسب

جامعه شناسی

نگاهی به کتاب «ذهن، خود و جامعه»

کتاب «ذهن، خود و جامعه» نمایانگر و حاوی مفاهیم و مضامین عمده فلسفه اجتماعی و روان‌شناسی اجتماعی مید، به‌ویژه رئوس اصلی اندیشه و مبانی تعامل‌گرایی نمادین او از یک‌سو و نیز مشرب…

تدبیر و نمایش

افراد و اجتماع براي زيستن به آگاهي و آزادي نيازمندند تا امور را تدبير كنند، تمشيت امور برمبناي آگاهي و آزادي تدبير نام مي‌گيرد، اما نمايش مانع از تحقق آگاهي و آزادي است. وظيفه…

آیا جامعه‌شناسی می‌تواند جایگزین دین باشد؟

دین پژوه و مدیر گروه دین انجمن انسان‌شناسی ایران در پاسخ به وضعیت رشد جامعه‌شناسی تشیع، به تاریخچه‌ای از شکل‌گیری جامعه‌شناسی دین و نقش متفکران مختلف در آن اشاره کرد و گفت…

چرا جامعه شناسی و هنر با هم سر آشتی ندارند

جرمی تنر مدرس هنر و باستان‌شناسی (یونان و روم) در کالج دانشگاه لندن، در این اثر می‌کوشد ضمن معرفی آثار برگزیده، به بررسی رابطه جامعه‌شناسی و تاریخ هنر نیز بپردازد.

خودت را بشناس؛ شرحی بر آثار آیزایا برلین

ارسطو می‌گوید داشتن اخلاق نیکو سعادتی ست که به فرد بر می‌گردد و اجماع این سعادت برای جمع نیز این سعادت را همگانی می‌کند و اهل خرد نیز متفق القول هستند که برای داشتن محیط آشتی…