مرور برچسب

جامعه شناسی

آیا می‌شود هر کسی را جامعه‌شناس نامید

کتاب «علیه بت‌سازی: نسبت شاعر و کل عبدول» روایتی از چند گفت‌وگوی جامعه‌شناسانه درباره یک مسئله اجتماعی است که به کوشش حسن محدثی گیلوایی جمع‌آوری شده است.

بحران هویت اکتیویست‌ها در ایران

کنشگری فعال در عرصه فرهنگ و اجتماع چه در داخل و چه در مقیاس جهان اسلام، امری است که در دهه‌های اخیر در حال پوست اندازی و نشان دادن ابعاد جدیدی از خود در جامعه ایران است.

گفت وگو با با پروفسور باقر ساروخانی / تطور روش‌شناسی علوم انسانی در ایران /دنبال داده درست و موثق…

پروفسور باقر ساروخانی از نظریه پردازان و اندیشمندان علوم ارتباطات و جامعه شناسی در کشور ماست که کارهای ارزنده و ماندگاری در حوزه نظریه‌های ارتباطات و روش شناسی از خود به…

«هشتگ چالش» و مسائلش برای جامعه ما؛ آموزش و پرورش در ایران سیاست‌زده است/چرایی جهانشمول شدن فرهنگ…

یک جامعه‌شناس می‌گوید که نهادهای آموزش و پرورش در ایران سیاست زده‌اند و به دگماتیسم فکری دچار، به همین دلیل هم ناتوان از ترویج ارزش‌های فرهنگی هستند و کارشان باعث شکاف بین…