مرور برچسب

تکنولوژی

بررسی تطبیقی دیدگاه میرباقری و پایا در زمینه الگوی توسعه اسلامی:اختلاف یا توهم اختلاف/ پاسخ پایا به…

دین آنلاین: آن‌چه در ذیل مطالعه می‌فرمایید، مقاله‌ی سید محمد تقی موحد ابطحی در بابِ افتراق اندیشه‌ی علی پایا با سید مهدی میرباقری پیرامونِ بحثِ «ماهیت تکنولوژی» و «الگوی…