مرور برچسب

تحریفات عاشورا

محمد سروش محلاتی؛ موازین عقلانی در حرکت حسینی

محمد سروش محلاتی از جمله محققانی است که می‌کوشد تا از موضعی عقلانی و خرد پسند با مقولات دینی مواجه شود. وی در مواجهه با واقعه عاشورا نیز بر آن است تا همین سویه‌های عقلانی را…