مرور برچسب

ایلهان عمر

واکنش نماینده مسلمان آمریکا به شایعه برکناری

ایلهان عمر در واکنش به شایعه برکناری‌اش از کمیته وزارت خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به دلیلی اظهارات ضد اسرائیل، از تهدید دائمی و نفرت‌پراکنی در سال‌های اخیر علیه او و…

بیانیه دموکرات‌ها علیه اظهارات ایلهان عمر

دموکرات‌های آمریکا از جمله نانسی پلوسی، رهبر مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیه‌ای اظهارات ایلهان عمر درباره جنایتکار خواندن آمریکا و اسرائیل و تشبیه آنها به گروه‌های تروریستی…