مرور برچسب

انتخابات 1400

آیا با طرح شعارهای فرهنگی می‌توان پیروز انتخابات شد؟ در گفت‌وگو با حسن خجسته

چرا کاندیداهای انتخابات به موضوعات فرهنگی رغبتی نشان نمی‌دهند؟ آیا در ایران می‌توان با شعارهای فرهنگی پیروز انتخابات شد؟ در این باره با حسن خجسته، نایب رئیس اتحادیه رادیو…

حکمران خوب یا حکمرانی خوب؟ دیباچه ابوالقاسم فنایی بر کتاب چهار نظریه درباره حکمرانی

کتاب «چهارنظریه درباره حکمرانی؛ پژوهشی درباره نسبت مشروطیت و مشروعیت» به قلم محمدامیر قدوسی در سال 1399 توسط انتشارات نگاه معاصر متشر شد. ابوالقاسم فنایی بر این کتاب دیباچه‌ای…

از استخر فرح تا دست بوسی فرح

دین‌آنلاین رویکرد جناحی و سیاسی ندارد اما بسان آنکه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا خط تولید محتوایی پیرامون دین و انتخابات را پی گرفت درباره انتخابات 1400 تیز درنظر دارد سری…