مرور برچسب

اسلام در آلمان

نظرسنجی در آلمان بر ضد پخش اذان از مسجد کلن

تلاش‌های نظام‌مند در آلمان برای لغو صدور اخیر مجوز پخش اذان از مسجد کلن در این کشور از جمله از طریق نظرسنجی‌هایی مشکوک یا برپایی تجمع‌های اعتراضی ادامه دارد.

مجوز پخش اذان از مساجد شهر کلن

مجوز پخش اذان از مساجد شهر کلن صادر شد. این در حالی است که شهرداری شهر کلن برای پخش صدای اذان از مساجد در روزهای جمعه شرط گذاشته‌است.

مخالفت‌ها در آلمان با طرح نقشه سیاسی اسلام

با وجود آنکه سیاستمداران اتحادیه دموکرات مسیحی خواستار طراحی نقشه سیاسی اسلام در آلمان هستند، بسیاری از نمایندگان بوندستاگ(پارلمان مرکزی آلمان فدرال) مخالفت خود را با چنین…