مرور برچسب

ارتداد

آزادی دینی در اسلام و اعدام مرتدان

قرآن و احادیث منابعی غنی برای حمایت از نظم دموکراتیک هستند. اگر مسلمانان می‌خواهند مدرنیته را بپذیرند و درون جامعه‌ای پلورالیست و دموکراتیک زندگی کنند بدون آنکه بخواهند عقیده…

ممنوعیت خروج آسیه بی‌بی از پاکستان در پی توافق دولت پاکستان با اسلام‌گرایان افراطی

دولت عمران‌خان در پاکستان با اسلام‌گرایان افراطی بر سر پرونده آسیه بی‌بی، زن مسیحی متهم به کفرگویی، به توافق رسیدند. دولت پاکستان و مخالفان -که از سوی حزب اسلام‌گرای «تحریک…

جامعه‌شناسی ارتداد

محمود سیفی: فیل زاکرمن (Phil Zuckerman) استاد کالج پیتزر آمریکا (Pitzer College) از جامعه‌شناسان حوزۀ دین و متخصص جامعه‌شناسی الحاد به شمار می‌رود. کتاب‌های او شامل این عناوین…

خیز پنهان ارتداد در افغانستان

يک نماينده پارلمان افغانستان با ابراز نگراني شديد از خيز پنهان ارتداد و تغيير دين به مسيحيت از سوي مردم اين کشور خبر داد.