مرور برچسب

اخلاق

آیا مردم دنیای مدرن در اخلاق پیشرفت کرده‌اند؟

در مورد نفرت گسترده‌ای که از دوران قرون وسطی وجود دارد، سی. اس لوئیس پی برد که بسیاری از مردم متجدد مبتلا به نوعی "تفرعن تاریخی" هستند و اینکه "مفهوم جدید پیشرفت تنها یک…

تحلیل و تبیین مفهوم بخشایش

بخشایش یکی از مفاهیم اخلاقی است که در فلسفه اخلاق جدید اغلب به عنوان یک فضیلت طرح می‌شود. این مفهوم در اندیشه اخلاقی یونان و روم به مثابه فضیلتی اصلی مطرح نبود و یونانیان آن…

تغییر نام موقوفات از منظر اخلاق

موقوفات به دلیل خدمات مهمی که در جهان اسلام داشته، همواره مورد توجه خاص قرار داشته است. برای حفظ و استمرار این نهاد مبارک، فقیهان و حقوقدانان به کاوش در ابعاد گوناگون آن…

فریاد مظلوم، فریادی مشروع

شکایت بردن و فریاد برآوردن و بدگویی و افشاگری درباره رفتار ظالمانه می‌تواند با گفتن و نوشتن و هر آنچه که ابزار برای تظلم عمومی است باشد

تلفیق فقه و اخلاق در قانون گذاری و اجرا

حقوق بدون اخلاق موجودی بی‌روح و خشن است. باید این روح و جسم در كنار هم باشند اگر در كنار هم نباشند معنا نمی‌یابند. در حقوق اسلامی، چون حقوق معنوی است، این ارتباط بیشتر معنا…