مرور برچسب

اخلاق سکولار

نگاهی به کتاب «اخلاق اصالت»

کتاب «اخلاق اصالت» به قلم چارلز تیلور و به ترجمه وحید سهرابی‌فر اردیبهشت 1402 توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شد.

چگونه می‌توانیم “خوب باشیم بدون خدا”؟

یکی از مهم‌ترین سؤالات در فلسفه غرب این است که "آیا می‌توانیم بدون خدا خوب باشیم؟" این سؤال بیانگر دغدغه انسان محوری است که اخلاقیات و مجموعه‌ای متعالی از اصول اخلاق را خارج…

گستاخی اومانیستی عقلانیت بر اخلاقیات

با پیدایش مدرنیته جهان اجتماعی عاری از معنا شده است وهمین جهان اجتماعی، افکار اجتماعی و رفتار اجتماعی انسان را شکل می‌بخشد. عقلانیت(مدرنیته) نبض جهان را در دست خود دارد هرچه…