مرور برچسب

ابن عربی

محی‌الدین ابن عربی و حقیقت آدم

کتابی که به همت انتشارات ابصار تحت عنوان «حقیقت آدم» با ترجمه، شرح و تفسیر جهانشاه ناصر منتشر شده‌است، ترجمه واژه‌های «فص آدم» برگرفته از کتاب «فصوص‌الحکمِ» ابن عربی است.