مرور برچسب

ابن عربی

نگاهی به کتاب «قوت دل و نوش جان»

کتاب «قوت دل و جان» نوشته نصرالله پورجوادی عنوان کتابی است که سال ۱۳۹۷ توسط نشر نو منتشر شد و شامل ۱۳ مقاله درباره عرفان و تصوف اسلامی است.

محی‌الدین ابن عربی و حقیقت آدم

کتابی که به همت انتشارات ابصار تحت عنوان «حقیقت آدم» با ترجمه، شرح و تفسیر جهانشاه ناصر منتشر شده‌است، ترجمه واژه‌های «فص آدم» برگرفته از کتاب «فصوص‌الحکمِ» ابن عربی است.