مرور برچسب

ابن عربی

نزول تداومی آیات خداوند؛ تأویلی مبنایی از لیله‌القدر از منظر محی‌الدین ابن عربی

محمد جواد ادبی: ابن عربی در کتاب مواقع النجوم (ابن عربی،1393: 175) این‌گونه می‌گوید که رمضان‌المبارک ماهی است که ناظر است به خرق عادت؛ چرا که در واقع این ماه نسبت به ماه‌های…

نگاهی به کتاب «قوت دل و نوش جان»

کتاب «قوت دل و جان» نوشته نصرالله پورجوادی عنوان کتابی است که سال ۱۳۹۷ توسط نشر نو منتشر شد و شامل ۱۳ مقاله درباره عرفان و تصوف اسلامی است.