مرور برچسب

آل سعود

رئیس جمهور: دوران انقلاب و احساسات گذشته است

«دین آنلاین» با این عناوین اقتباسی، روزنامه « کیهان » را مرور کرده است: «وحدت عملی در مسجد شیعیان قطیف: نماز مغرب به امامت شیخ اهل سنت، نماز عشاء به امامت روحانی شیعه»،…