مرور برچسب

آسیب شناسی عزاداری

امام حسین و گفتمان‌های ایرانی

هادی حکیم شفایی: چندی است هر سال در آستانه ماه محرم، چه در فضای مجازی و چه در فضای جامعه، در مواجهه با محرم، چهار گفتمان و چهار عمل متفاوت یا متعارض جولان می‌دهند.

واکسن حسینی کرونا | مهدی فردوسی مشهدی

آیا اعضای محترم این هیئت درباره گزند آن ویروس مُهلک سریع الانتقال چیزی نمی‌دانستند؟ شکی نیست که می‌دانستند؛ پس چرا چنین خطر کردند؟ من با این اعضای محترم مصاحبه نکرده‌ام، اما…