گرایش به مطالعات دین و سلامت

جریان‌های مختلفی با یکدیگر ادغام شده­‌اند تا در حوزه علوم پزشکی به موضوع دین/معنویت و سلامت علاقه­ قابل‌توجه و پایداری ایجاد کنند.