دیگر ما را مورمون ننامید

نام کلیسای “عیسی مسیح قدیسان آخرالزمان” چندان بر سر زبان‌ها نیفتاده چرا که اکثر مردم و همچنین معتقدان به این آیین همواره ترجیح داده‌اند این آیین را مورمونیسم بنامند که بر اساس نام کتاب مقدس این گروه به نام کتاب مورمون است.

راسل نلسون رهبر این کلیسا و همچنین مسن‌ترین عضو این کلیسا اعلام کرد که این شرایط نباید ادامه پیدا کند و از این به بعد باید نام کامل کلیسا مورد استفاده قرار بگیرد. نلسون دلیل این حرف خود را ارتباط مستقیم خدا با خود دانست و گفت خداوند به ذهن من الهام کرد که نام اصلی که بر کلیسا گذاشته بسیار اهمیت دارد و ما باید خودمان را با خواسته خداوند هماهنگ کنیم.

او همچنین معتقدان را از استفاده مخفف نام کلیسا منع کرد. مورمون‌ها معتقدند نلسون ۹۴ ساله پیامبری است که با خدا رابطه مستقیم دارد. هدف از این تغییر شاید برای تحکم بخشیدن به رابطه این آیین با مسیحیت است. هدف دیگر می‌تواند دوری از اندک گروه طرفدارانی باشد که خود را قدیسان آخر الزمان نمی‌دانند. این افراد معمولاً از گروه‌های بنیادگرا مانند برادران متحد نبوتی apostolic united brethren هستند که همچنان چندهمسری را تأیید می‌کنند؛ اعتقادی که کلیسای قدیسان آخرالزمان از آن کناره گرفته است.

در فرهنگ عامه، این کلیسا به خاطر نمایش کمدی موزیکالی به نام کتاب مورمون شهرت یافته است که در سراسر دنیا اجرا شده و فروش جالب توجهی داشته است. محتوای این نمایش تمسخر عقاید مورمون‌هاست و شاید این تغییر نام آیین به خاطر اجتناب این کلیسا از این نمایش باشد اگرچه این موضوع نامحتمل به نظر می‌آید چرا که در گذشته کلیسای قدیسان آخرالزمان، این نمایش را تحسین کرده بود و حتی در اعلان نمایش این جمله را تبلیغ می‌کرد که "شما نمایش را دیدید، حالا کتاب را بخوانید". بسیاری حتی این نمایش را عاملی برای پیوستن افراد جدید به این کیش ایمانی می‌دانستند.

پس از اجرای اولیه نمایش در نیویورک، کلیسا به دنبال این بود که از طریق کمپین تبلیغاتی به نام "من مورمون هستم"، یا از طریق سریال مستندی به نام با "مورمون‌ها آشنا شوید"  آگاهی به این ایمان را افزایش دهد، اگرچه این تلاش‌ها اکنون بیهوده به نظر می‌آید.

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.