معاون اول رییس‌جمهوری: در ایجاد موزه‌ها نه از دوره قبل از اسلام غفلت شود و نه دوران بعد از اسلام

«دین آنلاین» با این عناوین اقتباسی، روزنامه «اعتماد» را مرور کرده است: «ترجمه «حیات ذهن»، یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی هانا آرنت / «کارل مارکس» تازه‌ترین کتاب در مورد بزرگ‌ترین فیلسوف قرن نوزدهم / «گسترش اسلام» عنوان شصت و هشتمین جلد از مجموعه تاریخ جهان / تفکر ایرانشهری و «تحول اندیشه سیاسی در ایران باستان»، «معاون اول رییس‌جمهوری: در ایجاد موزه‌ها نه از دوره قبل از اسلام غفلت شود و نه دوران بعد از اسلام»، «علی مطهری: ظلم، فساد اخلاقی، تفرق و ترک امر به معروف، هر جامعه‌ای را منقرض می‌کند» و «درخواست مخالف سوری از روحانی برای مذاکره با عربستان»

ترجمه «حیات ذهن»، یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی هانا آرنت / «کارل مارکس» تازه‌ترین کتاب در مورد بزرگ‌ترین فیلسوف قرن نوزدهم / «گسترش اسلام» عنوان شصت و هشتمین جلد از مجموعه تاریخ جهان / تفکر ایرانشهری و «تحول اندیشه سیاسی در ایران باستان»
روزنامه اعتماد در ستون «کتابخانه» صفحه ۷، به معرفی چند کتاب پرداخته که به این شرح است:

* ترجمه آخرین کتاب آرنت
«حیات ذهن» بی‌تردید یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی هانا آرنت است که به تازگی ترجمه آن توسط انتشارات ققنوس منتشر و روانه بازار کتاب شده است. آرنت قصد داشت این کتاب را در ٣ مجلد با عناوین «تفکر»، «اراده» و «داوری» – ٣جلوه مهم حیات ذهن که به تعبیری «جمهوری ذهن» را تشکیل می‌دهند- منتشر کند که با مرگ او در سال ١٩٧۵ این کار ناتمام ماند. او وقتی از دنیا رفت که نگارش دومین جلد این کتاب را به پایان رسانده بود و از جلد سومش چیزی جز یادداشت‌های او در کار نبود.
در جلد اول این مجموعه با عنوان «تفکر» با متفکری مواجه هستیم که درباره چیستی و چگونگی تفکر، خاستگاه و موجبات آن و جا و مکان متفکر، اندیشه می‌کند. در جلد دوم نیز که «اراده» نام دارد جایگاه این قوه در تاریخ فلسفه و فکر رویکردهای گوناگونی که اراده به خود دیده است و نسبت آن با سایر قوای ذهن بررسی می‌شود.

آرنت در «حیات ذهن» که با ترجمه مسعود علیا اکنون در دسترس خوانندگان فارسی زبان قرار گرفته است به موضوعاتی نظیر سرشت پدیداری جهان، وارونه شدن سلسله مراتب متافیزیکی، بدن و نفس، نمود و صورت ظاهر، منِ اندیشنده کانت، علم و حس مشترک، حقیقت و معنا و… پرداخته شده است.
 

* دفاعی تازه از مارکس
«کارل مارکس» تازه‌ترین کتابی است که در مورد بزرگ‌ترین فیلسوف قرن نوزدهم به فارسی ترجمه شده است.
آلن وود نویسنده این کتاب و استاد فلسفه در دانشگاه استنفورد، نظرات مارکس را از دیدگاهی فلسفی تبیین می‌کند و از مارکس در برابر انتقادات و آنچه «بد فهمی‌های عمومی» از اندیشه او می‌نامد دفاع می‌کند. در این کتاب سعی شده اکثر موضوعات فلسفی اصلی موجود در آثار مارکس بررسی شوند که از آن جمله می‌توان به ماتریالیسم تاریخی و روایت مارکس از طبقات اجتماعی، سرشت و کارکرد اجتماعی اخلاق، ماتریالیسم فلسفی و الحاد مارکس، استفاده مارکس از روش دیالکتیک هگلی، نظریه ارزش مارکس، بهره‌کشی سرمایه داری و… اشاره کرد.

در مورد کارنامه‌نویسنده این کتاب هم باید بگوییم که وود مترجم و ویراستار مجموعه آثار کانت در امریکا است.
«کارل مارکس» که به تازگی با ترجمه شهناز مسمی‌پرست توسط انتشارات ققنونس منتشر شده از پنج بخش تشکیل شده است که عبارتند از؛ بیگانگی، ماتریالیسم تاریخی، مارکسیسم و اخلاق، ماتریالیسم فلسفی و روش دیالکتیکی.
 

* روند گسترش اسلام در جهان
«گسترش اسلام» عنوان شصت و هشتمین جلد از مجموعه تاریخ جهان است که با ترجمه مهدی حقیقت‌خواه توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است.

«گسترش اسلام» نوشته جان دان، به روند گسترش نفوذ اسلام در جهان می‌پردازد که در هشت بخش تنظیم شده است. این بخش‌ها به ترتیب عبارتند از؛ ریشه‌های اسلام، مبانی جدید، فتوحات اسلام، چند شاخه شدن اسلام، عصر طلایی عباسیان، امپراتوری‌های اسلامی در سده‌های میانه، زوال امپراتوری‌های اسلامی و اسلام در عصر جدید.
 

* تفکر ایرانشهری
اندیشه سیاسی در ایران باستان موضوعی است که در سال‌های اخیر با تاکید برخی متفکران معاصر ایرانی بر اهمیت تداوم اندیشه ایرانشهری در طول تاریخ اهمیت یافته است. درباره تاریخ ایران باستان در یک سده اخیر کارهای کمی صورت نگرفته است، اما با وجود نکته‌ای که در آغاز به آن اشاره شد، درباره اندیشه سیاسی ایران باستان آثار اندکی نگاشته شده است.

کتاب تحول اندیشه سیاسی در ایران باستان نوشته مسلم عباسی که به تازگی به همت نشر نگاه معاصر منتشر شده از این حیث حایز اهمیت است. نویسنده در مقدمه کتاب با اشاره به آثار پیشین می‌نویسد که در آنها اندیشه سیاسی ایرانشهری همچون نظریه‌ای جامع برای تبیین اندیشه سیاسی ایران پیش از اسلام در نظر گرفته شده است، در حالی که مفاهیم آن بر اساس برخی متون دوره ساسانی یا پس از اسلام، و بدون عنایت به تفکیک تاریخی گزاره‌ها و مفاهیم این متون تدوین شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد در فقدان بررسی‌های مستقل امکان وجود روایت‌های دیگری از اندیشه سیاسی در ایران باستان، و از سوی دیگر بررسی تاریخ شکل‌گیری الگوی ایرانشهری از دیدگاه اندیشه سیاسی، تبیین تاثیر اندیشه سیاسی ایرانشهری بر اندیشه‌های سیاسی دوره اسلامی به روشنی امکان‌پذیر نباشد. مجموع این شرایط موجب شده تا در این پژوهش‌ها بدون سنجش امکان تحول اندیشه سیاسی در دوره‌های مختلف پیش از اسلام، به ارایه دیدگاه‌های کلی آنچنان که مفروض آنها در رابطه با الگوی ایرانشهری بوده بپردازند. در این راستا به جای آنکه هر کدام از متون باستانی دوره‌های آغازین، باستان و میانه و پس از اسلام به شکلی مستقل از دیدگاه اندیشه سیاسی مورد بررسی قرار گیرند، بنابر منطقی بازسازی شده در خدمت مفاهیم اندیشه سیاسی ایرانشهری قرار گرفته‌اند. برخی پژوهشگران دیگر، بدون سنجش وجود اندیشه‌های سیاسی در نجد ایران در پیش از ورود اقوام آریایی، و همچنین بدون سنجش امکان یا عدم امکان تاثیرپذیری آریایی‌ها از آنها، این دیدگاه را ارایه داده‌اند که دوره ایران باستان برای بحث از دیدگاه اندیشه سیاسی از فرمانروایی دیائوکو و حکومت مادها آغاز می‌شود. در امتداد این دیدگاه کلی، مواجهه آریایی‌ها با فرهنگ‌های موجود در نجد ایران، موجب تولید هیچ اسوه اندیشه سیاسی دانسته نشده است.
در این کتاب اما سعی شده در بخش‌های مستقلی با بررسی سه متن ریگ ودا، گاهان و سنگ نبشته بغستان، به ترتیب اندیشه سیاسی اقوام آریایی در پیش از ورود آنها به نجد ایران، دوران مهاجرت و پس از آن ورود آنها به نجد ایران مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی بی‌توجه به سنجش نظریاتی که برای ایران باستان از آغاز تا پایان، الگو و نظریه‌ای یکتا از اندیشه سیاسی قایل شده‌اند، نبوده است. همچنین در بخش جداگانه‌ای سعی شده نگاره‌ها و نبشته‌های عیلامی در راستای تدوین اندیشه سیاسی آنها بررسی شود. این بررسی می‌تواند در راستای سنجش دیدگاه‌هایی که اهمیت برای نظام‌های سیاسی در پیش از ورود اقوام آریایی قایل نمی‌شوند و اصولا ورود اقوام آریایی به نجد ایران را شامل تحولی در دیدگاه‌های سیاسی آنها نمی‌دانند، مورد توجه قرار گیرد.

معاون اول رییس‌جمهوری: در ایجاد موزه‌ها نه از دوره قبل از اسلام غفلت شود و نه دوران بعد از اسلام
اعتماد در صفحه ۱۳ به «افتتاح طبقه دوم موزه ایران باستان و بازگشایی موزه دوران اسلامی» پرداخته و سخنان معاون اول رییس‌جمهور در این مراسم را اینگونه منعکس ساخته است:

– دل هر انسانی به درد می‌آید وقتی که می‌بیند یک سری انسان جاهل(داعش) با فرهنگ و میراث یک جامعه برخورد تخریبی می‌کنند.
– در ایجاد موزه‌ها نه باید از دوره قبل از اسلام غفلت و نه دوران بعد از اسلام را فراموش کنیم تا بتوانیم تمام این دوران پرافتخار ایران را به نمایش بگذاریم.
– ما ملت متمدنی هستیم که نقش بزرگی در تمدن جهانی ایفا کردیم، نمی‌خواهیم در گذشته بمانیم بلکه می‌خواهیم با تکیه بر گذشته، در آینده نقش واقعی خودمان را در ایران و آینده دنیا ایفا کنیم.

دیگر عناوین منتشر شده در «اعتماد» امروز:

دست نوشته اخوان در دفتر یادداشت آیت‌الله خامنه‌ای منتشر می‌شود / به مناسبت سالگرد درگذشت مهدی اخوان ثالث -شاعر معاصر- پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI. IR دست‌نوشته مرحوم اخوان را که در سال ۱۳۴۱ در دفتر یادداشت آیت‌الله خامنه‌ای نوشته شده است، منتشر می‌کند.

علی مطهری: چهار عامل شامل ظلم، فساد اخلاقی، تفرق و تشتت و ترک امر به معروف به عنوان سنت خداخواسته، هر جامعه‌ای را منقرض می‌کند که نمونه‌های تاریخی آن نیز وجود دارد.

کنسرت ارکستر برلین لغو شد/ «حسین نوش‌آبادی»، سخنگوی وزارت ارشاد: شخص وزیر این موضوع را پیگیری کرده‌اند و اجازه ورود این ارکستر آلمانی را ندادند/ وزارت ارشاد در راستای اصول، مبانی و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی با حضور هر هنرمند یا گروهی از هر جای دنیا که ارتباطی با رژیم صهیونیستی دارند، مخالفت قطعی می‌کند.

درخواست مخالف سوری از روحانی برای مذاکره با عربستان

ترکیه: در حملات علیه داعش شرکت کردیم / وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد جنگنده‌های این کشور برای نخستین بار جمعه شب در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا علیه نیروهای گروه داعش شرکت کرده‌اند.

«دین آنلاین» با این عناوین اقتباسی، روزنامه «اعتماد» را مرور کرده است: «ترجمه «حیات ذهن»، یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی هانا آرنت / «کارل مارکس» تازه‌ترین کتاب در مورد بزرگ‌ترین فیلسوف قرن نوزدهم / «گسترش اسلام» عنوان شصت و هشتمین جلد از مجموعه تاریخ جهان / تفکر ایرانشهری و «تحول اندیشه سیاسی در ایران باستان»، «معاون اول رییس‌جمهوری: در ایجاد موزه‌ها نه از دوره قبل از اسلام غفلت شود و نه دوران بعد از اسلام»، «علی مطهری: ظلم، فساد اخلاقی، تفرق و ترک امر به معروف، هر جامعه‌ای را منقرض می‌کند» و «درخواست مخالف سوری از روحانی برای مذاکره با عربستان»مرور مطبوعات/ ‌‌یک‌شنبه‌ ۸ شهریور / روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.