جلد دوم «تفسیر معاصرانه قرآن کریم» منتشر شد

جلد دوم «تفسیر معاصرانه قرآن کریم» شامل تفسیر سوره های نساء، مائده و انعام توسط انتشارات سوفیا منتشر شد.

جلد دوم تفسیر معاصرانه قرآن کریم شامل تفسیر سوره های نساء، مائده و انعام منتشر شد.

ویراستاران این جلد از تفسیر جانر دگلی، ماریا دکاکه و جوزف لومبارد هستند. ترجمه و تحقیق اثر به عهده انشالله رحمتی و ویرایش آن به عهده مصطفی ملکیان است.

تفسیر معاصرانه قرآن کریم را گروهی از محققان مسلمان غربی و متخصص در اسلام‌شناسی با نظارت سید حسین نصر به زبان انگلیسی تألیف کرده‌اند. جلد دوم تفسیر معاصرانه قرآن کریم با سرویراستاری سید حسین نصر با قیمت ۱۴۵ هزار تومان توسط انتشارات سوفیا منتشر شده است.

در بخشی از مقدمه مترجم فارسی این اثر آمده است:

تفسیر معاصرانه قرآن کریم، هر چند به زبانی معاصرانه و بر مبنای عالی‌ترین سطح پژوهشی به رشته تحریر در آمده است، لیکن سیر آن بر مبنای تحقیقات محققان و مستشرقان غربی یا روشنکفران مسلمان غربزده تعیین نشده است؛ چه ممکن است اینان قرآن کریم را چونان متنی دارای اهمیت دینی بررسی کنند، ولی آن را کلام راستین خداوند ندانند. این تفسیر بر مبنای ایمان به معصومیت قرآن کریم، و با مراجعه روشمند به سنت اسلامی کلاسیک، و به ویژه تفاسیر معتبر سنیان و شیعیان بر این متن مقدس تألیف شده است. هدف این است که خواننده را با شیوه‌های علمی مختلف فهم و تفسیر قرآن از جانب مسلمانان، به مدت چهارده قرن آشنا کند. در عین حال به خواننده کمک می‌کند تا از آن سنت ریشه دار فهم و تفسیر قرآن برای پاسخگویی به پرسش‌های دینی و معنوی خویش یاری بگیرد (برگرفته از مقدمه سرویراستار).

نویسندگان در مقام تفسیر بسیاری از آیات از پرسش‌های انسان امروز که تجربه زیستن در دنیای مدرن را دارد، غفلت نکرده‌اند. هم در پرتو خود قرآن کریم و هم در پرتو سنت عقلی و معنویت اسلامی که در دامان این متن بالیده است، پاسخ‌های خردپسندی برای آن پرسش‌ها به دست می‌دهند. برای مثال در مباحثی مانند تعدد ادیان، نسبت میان اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی، وحدت مذاهب اسلامی، وجاهت اخلاقی شریعت اسلامی، این شیوه خرد پسندانه کاملا مشهود است. به لحاظ روش تحقیق، ارجاعات درون متنی، و بیان ارتباط میان آیات (تفسیر قرآن به قرآن) می‌توان این اثر را اثری کاملا کلاسیک دانست. این مجموعه در هشت جلد، به علاوه جلد دیگری که به جستارهای «پیوست» اختصاص دارد، انتشار خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.