مدرسه فصلی مطالعات تکمیلی در قرآن‌پژوهی برگزار می‌شود

پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مدرسه فصلی مطالعات تکمیلی در قرآن پژوهی را در بهار ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار می‌کند.

پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مدرسه فصلی مطالعات تکمیلی در قرآن پژوهی را در بهار ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار می کند.

سرفصل‌ها و محتوای دوره آموزشی:
مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین
قرائت متون کلاسیک
روش ها و نظریه‌های تفسیری متون مقدس
تاریخ انگاره و اندیشه
مطالعات تاریخی انتقادی قرآن

هفته‌ اول: سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت
جلسه‌ ۱.مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین- ۱۵ تا ۱۶:۱۵- اصطلاحات و مفاهیم اولیه- دکتر آلا وحیدنیا
جلسه‌ ۲. قرائت متون کلاسیک- ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵- متون تفسیری(تفاسیر روایی)۱- دکتر مریم قبادی

هفته‌ دوم: سه‌شنبه ۴ خرداد
جلسه‌ ۱.مطالعات تطبیقی قرآن و عهدین – ۱۵ تا ۱۶:۱۵ – بینامتنیت و کاربرد آن در مطالعات تطبیقی قرآن و بایبل – دکتر آلا وحیدنیا
جلسه‌ ۲.قرائت متون کلاسیک – ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵- متون تفسیری(تفاسیر روایی)۲ – دکتر مریم قبادی

هفته‌ سوم: سه‌شنبه ۱۱ خرداد
جلسه‌ ۱.روش ها و نظریه های تفسیری متون مقدس- ۱۵ تا ۱۶:۱۵- مباحث مقدماتی: تعریف تفسیر، تأویل در فرهنگ سنتی، هرمنوتیک به مثابه‌ علم تعبیر و تفسیر- دکتر فروغ پارسا
جلسه‌ ۲. قرائت متون کلاسیک – ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵- متون تفسیری(تفاسیر روایی) ۳ -دکتر مریم قبادی

هفته‌ چهارم: سه‌شنبه ۱۸ خرداد
جلسه‌ ۱. روش ها و نظریه های تفسیری متون مقدس- ۱۵ تا ۱۶:۱۵- بررسی و مطالعه نظریه‌های هرمنوتیکی: نظریه‌ی هرمنوتیکی شلایر ماخر- دکتر فروغ پارسا
جلسه‌ ۲.قرائت متون کلاسیک- ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵- متون تفسیری (تفاسیر روایی) ۴- دکتر مریم قبادی

هفته‌ پنجم: سه‌شنبه ۲۵ خرداد
جلسه‌ ۱. تاریخ انگاره و اندیشه – ۱۵ تا ۱۶:۱۵- تبیین مسأله با رویکرد تاریخ انگاره‌ای- دکتر فرهنگ مهروش
جلسه‌ ۲. روش ها و نظریه های تفسیری متون مقدس-۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵- بررسی و مطالعه نظریه‌های هرمنوتیکی: نظریه‌ی هرمنوتیکی دیلتای- دکتر فروغ پارسا

هفته‌ ششم: سه‌شنبه ۱ تیر
جلسه‌ ۱. تاریخ انگاره و اندیشه- ۱۵ تا ۱۶:۱۵- امکان فرضیه‌مندی و برساخت طرحواره تاریخی- دکتر محمدهادی گرامی
جلسه‌ ۲. مطالعات تاریخی انتقادی قرآن-۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵ -نسبت روش شناسی تاریخی_ انتقادی با مطالعات قرآنی- دکتر آلا وحیدنیا

هفته‌ هفتم: سه‌شنبه ۸ تیر
جلسه‌ ۱. تاریخ انگاره و اندیشه- ۱۵ تا ۱۶:۱۵- گونه شناسی و تنوع داده‎های تاریخی- دکتر #احمد_پاکتچی
جلسه‌ ۲. مطالعات تاریخی انتقادی قرآن- ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵- محیط ظهور اسلام ۱- دکتر محمدعلی طباطبایی

هفته‌ هشتم: سه‌شنبه ۱۵ تیر
جلسه‌ ۱. تاریخ انگاره و اندیشه- ۱۵ تا ۱۶:۱۵- فیش برداری و طبقه بندی داده‌های تاریخی در مطالعات تاریخ اندیشه‌ای_ دکتر محمدهادی گرامی
جلسه‌ ۲. مطالعات تاریخی انتقادی قرآن_۱۶:۳۰ تا ۱۷:۴۵ -محیط ظهور اسلام ۲ – دکتر محمدعلی طباطبایی

مدت زمان دوره : ۸ روز
زمان برگزاری: روزهای سه شنبه، ساعت ۱۵ تا ۱۸
تاریخ شروع: ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

هزینه ثبت نام ۶۰۰ هزار تومان ولی به دلیل شرایط اجتماعی تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است: ۳۲۰ هزار تومان
با تخفیف بیشتر برای اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان: ۲۵۰ هزار تومان
تخفیف ویژه ثبت‌نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر): ۲۵۰ هزار تومان

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.